تبلیغات
مچاله های مغز - شب
مچاله های مغز
اینجا همچی هس.....به جز من :)شب


نَسلے هَستیم ،

ڪَہ رפּزها مے פֿـوابیم פּ شَبها بیـבاریم !

چـפּטּ ...

تاریڪَے شَب برامـפּטּ قابل تَحَمل تر اَز تاریڪَے رפּزهـآمـפּنـہ !


طبقه بندی: خاص،
برچسب ها:فازسنگین،
♥ نوشته شده در سه شنبه 3 آذر 1394 ساعت 21:34 توسط saba :): نظرات()Design By : Bia2skin.ir