تبلیغات
مچاله های مغز - سه معادله
مچاله های مغز
اینجا همچی هس.....به جز من :)سه معادله
Image result for ‫خر‬‎           ادامه...
معادله ۱
انسان = خواب + خوراک + کار+ تفریح
الاغ = خواب + خوراک
پس
انسان =الاغ + کار + تفریح
وبنابرین
تفریح – انسان = الاغ + کار
بعبارت دیگر
انسانی که تفریح ندارد = الاغی که فقط کار می کند
 
 
معادله ۲
مرد = خواب + خوراک + درآمد
الاغ = خواب + خوراک
پس
مرد = الاغ + درآمد
و بنابرین
در امد – مرد = الاغ
بعبارت دیگر
مردی که درآمد ندارد = الاغ
 
معادله ۳
زن = خواب + خوراک + خرج پول
الاغ = خواب + خوراک
پس
زن = الاغ + خرج پول
وبنابرین
خرج پول – زن= الاغ
بعبارت دیگر
زنی که پول خرج نمی کند = الاغ
 
نتیجه گیری:
از معادلات ۲و۳ داریم:
مردی که درآمد ندارد = زنی که پول خرج نمیکند
پس:
فرض منطقی ۱: مردها درآمد دارند تا نگذارند زنها تبدیل به الاغ شوند..
و
فرض منطقی ۲: زنها پول خرج می کنند تا نگذارند مردها تبدیل به الاغ شوند.
بنابرین داریم …
مرد + زن = الاغ + درآمد + الاغ + خرج پول
و ازفرضهای۱و۲ نتیجه منطقی میگیریم که:
مرد + زن = دو تا الاغ که با هم به خوبی و خوشی زندگی میکنند
[ شنبه بیستم دی ۱۳۹۳ ] [ 10:40 ] [ saba ]طبقه بندی: طنز، جالب،
♥ نوشته شده در شنبه 3 مرداد 1394 ساعت 22:13 توسط saba :): نظرات()Design By : Bia2skin.ir